Derya
Full Album show of December 19, 2018
 

“There’s a vulnerability in my music that everyone can relate to” declares Derya.
“Dealing with emotions and expressing them fearlessly is a fundamental need in all of us. Empathy makes us human.”
Exploited melancholy makes itself smoothly heard on her debut EP “Wait Now”.
This up-and-coming Swedish singer-songwriter takes us back to the 70s, mixing folk roots with an exquisite and bittersweet melancholy. The timbre of her voice is the real thing, it’s got soul, as has her pin-sharp observations about the difficulties of being a human being. Acoustic guitars being at the core, Derya lets the mystery and wonder in windswept soundscapes entering a different world seem possible.

Blyg men framåt, återhållsam men vågad.
Den här tilltalande singer-songwritern dyker in i musikvärlden från sidan med en delikat utstrålning som endast kan bottna i styrka.
Född och uppvuxen i Sverige med rötter i Turkiet, charmen gör sig hörd och attraherar.
Genuinitet i kombination med blottad melankoli genomsyrar hennes debut EP “Wait Now”. 70 talet med sina folkliga toner gör sig påmind, akustiska gitarrer försöker finna tröst i texterna, allt medan lyssnaren ges en möjlighet att få en inblick in i en annan värld.
Derya har en förmåga att fånga in lyssnarens innersta behov av att få fritt uttrycka sina tankar och känslor.
Kanske är det den säregna rösten,
kanske den nakna närvaron i ljudlandskapet…
En sak är säkert, innerlig längtan till att bara få vara tar plats i musiken, inget i överflöd men inte heller i urskuldande tystnad.

Wait Now EP (2017)
It is an debut EP, recorded here in Stockholm. The songs are mainly about different difficulties, challenges we go through in life. Wait Now is my own favourite on this album. New songs are on their way and will most probably be released during this spring/summer 2019.

# Pacific   Time Name length Rating Notes
1 8:00 AM & 8:00 PM Glorious 04:07 4 New song
2 8:04 AM & 8:04 PM Undone 03:40 4 New song
3 8:07 AM & 8:07 PM Wait Now 04:44 4 New song
4 8:12 AM & 8:12 PM Breathe 03:40 4 New song